ఫ్యాక్టరీ పర్యటన

వర్క్‌షాప్ పరిస్థితి

MJKJKJL
IMG_20141123_112909
GTRH
出炉1
铸钢叶4
GBDFHG
IMG_6958
DSC_7835
IMG20170605105049

స్టాంపింగ్ భాగాలు

20161228053539400
20161228053613267
20161228053626820

యంత్ర పరికరాలు

IMG_20180312_144333
dav
IMG_20180911_103542
IMG_20181127_103032

క్యాప్షన్ ఫౌండ్రీ

675fghg

hgduyt

gfhjvb

ytrytydfg